Sigorta

Sigorta

        Uluslararası Taşımacılık bünyesinde taşınan malların gerek yurtiçi gerekse yurtdışı seyir süresince CMR Konvansiyon hükümleri uygulanarak ürünlerin seyir süresince karşılaşabileceği risklere karşı teminat alıtına alınmaktadır.

        ABA PROJECT EOOD büyesinde Eurois Inssurance PLC Sigorta şirketi ile taşıma poliçe bedellerini 500.000.€ ek teminat altına almaktadır.

       CMR Konvasiyon gereği sigorta birimi ağırlık bazında olduğu için Kg başına 8,33 SDR yaklaşık 10.€ teminat bedeli olduğundan Mal fatura bedelinin tamamını garanti altına alabilmek için müşterilerimizin ayrıca EMTİA sigortasını yaptırmasını önemle hatırlatırız.